سیستم ثبت نام الکترونیکی موسسه آموزش عالی میرداماد گرگانSkip Navigation Links
توجه
از آنجا که اطلاعات درج شده در این سیستم در مراحل مختلف در طول تحصیل دانشجو به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال می شود
لذا خواهشمند است در ورود اطلاعات دقت نمایید. عواقب ناشی از درج اطلاعات نادرست به عهده دانشجو می باشد.
   
کد ملی :
نام :
نام خانوادگی :
لطفا برای ورود های بعدی (جهت ویرایش اطلاعات)
یک کلمه عبور وارد کنید.
کلمه عبور :
تکرار کلمه عبور :
   
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد.
   
کد ملی :
کلمه عبور :